Loại

Mô Tả

Giá (*)

XZU650                             1.90 T Thùng 4500 x 1720 x 1870   (mm) 565.000.000 VNĐ
WU352L                            4.50 T Thùng 5050 x 1840 x 1820 (mm) 489.000.000 VNĐ
XZU720                             4.50 T Thùng 5050 x 2050 x 1800   (mm) 595.000.000 VNĐ
WU342L                       5.20 T Thùng  4300 x 1880 x 1850  (mm) 519.000.000 VNĐ
XZU730                             5.20 T Thùng 5450 x 2030 x 2090   (mm) 629.000.000 VNĐ
FC9JJSE                           6.40 T Thùng 5700 x 2350 x 2050 (mm) 769.000.000 VNĐ
FC9JESW                         6.40 T Thùng 5700 x 2350 x 2050 (mm) 765.000.000 VNĐ
FC9JLSW                    6.40 T Thùng 6760 x 2350 x 2050   (mm) 775.000.000 VNĐ
FG8JJSB                      9.40 T Thùng 7300 x 2350 x 2150   (mm) 1.089.000.000 VNĐ
FG8JPSB                         9.40 T Thùng 7300 x 2350 x 2150   (mm) 1.129.000.000 VNĐ
FG8JPSL                     9.40 T Thùng 8550 x 2350 x 2150   (mm) 1.139.000.000 VNĐ
FL8JTSA                        15.00 T Thùng 7600 x 2350 x 2150   (mm) 1.389.000.000 VNĐ
FL(super long body)      15.00 T Thùng 9250 x 2350 x 2150   (mm) 1.459.000.000 VNĐ


(*) Giá tham khảo quý I. Liên hệ 0916 789 366 để biết giá chính xác nhất thời điểm hiện tại